2020, here we come (deel1-2-3)

2020, here we come (deel1-2-3)

Deel 1

1.     Welcome to the real world.

Van mijn zesde tot mijn tweeëntwintigste verjaardag ben ik in de Chiro geweest. Dus JA ik heb leren volksdansen en NEEN het was mijn ding niet. Maar ik heb er wel een ontzettend leuke tijd gehad en heel veel geleerd. Vooral op vlak van creativiteit waren de verwachtingen hoog.  

Creativiteit op elk terrein. Van “uw plan trekken” in lastige situaties tot samen thema’s uitwerken die zowel voor kinderen als jong volwassen aantrekkelijk waren. Ons leukste kampthema was “de Griekse goden wereld” met dagthema’s  als “De doos van Pandora”, “Hades en de onderwereld” en “Dionysos” (beter bekend onder zijn Romeinse naam Bacchus, de god van de roes en van dronkenschap). Maar behalve dronkenschap bracht Bacchus ook inspiratie en beschaving. Gelukkig heb ik aan deze periode ook meer overgehouden dan een hele reeks katers. 

Wat het meest is blijven hangen is dat je met mensen van allerlei slag vaak tot de creatiefste oplossingen komt. Even belangrijk is dat samenwerken echt niet moeilijk is. Het komt er enkel op aan jouw competenties in dienst te stellen van een groter geheel. Even jou eigen belang opzij schuiven om zo te komen tot iets dat waardevol is voor iedereen. 

Als jongere gebeurde dit spontaan. Maar eens volwassen werd dit een heel ander verhaal. Als leiding maakten we plaats voor de volgende generatie en wij kwamen in een andere wereld terecht. Daar koesterde plots iedereen enkel zijn persoonlijke ambities. 

Sociaal als we waren sloten velen van ons aan bij een vereniging. Zo werd ik bestuurder van Unizo Belzele (29 leden inclusief bestuur)  Enkele anderen werden bestuurslid van KWB (in Belzele de meest progressieve vleugel binnen de arbeidersbeweging) 

Evergem- Belzele is onooglijk klein en er waren toen ongeveer evenveel verenigingen als inwoners. Elk met zijn jaarlijkse mosselsouper en zijn fietstocht. Het leek mij interessant om gezamenlijk een fietstocht te organiseren want dit zou bijdragen tot de samenhorigheid en verdraagzaamheid binnen ons kerkdorp. Wat vroeger vanzelfsprekend leek was plots onmogelijk. Het antwoord was :”Het is  een leuk idee maar het kan nooit lukken. Iedereen gaat toch het liefst om met gelijkgezinden” ???. ( versta :"We zijn allemaal belangengroepen en we hebben allemaal tegengestelde belangen. We staan niet open voor het feit dat we evenveel of waarschijnlijk zelfs veel meer gelijklopende belangen hebben want dan heeft ons belangengroepje misschien wel geen bestaansreden meer")

 … Welcome to the real world!

2.     Verlies-verlies situatie.

Er is iets aan het veranderen maar vaak zijn we nog in het zelfde bedje ziek. Ons kennis moet vooral ten goede komen aan onze persoonlijke ambities. Zolang we deze filosofie blijven verafgoden zullen we zowel onze persoonlijke als elke andere ontwikkeling blijven afremmen.

Iedereen beseft wel dat het delen van inzichten, kennis en competenties enkel kan leiden tot versnelde ontwikkeling maar iedereen is ook bang voor de risico’s. Dit is niet onbegrijpelijk. We willen allemaal delen in de kennis van anderen maar wijzelf gaan onze kennis toch zoveel mogelijk afschermen. Het is een leuk idee maar er is geen enkele garantie op een “win-win” uitkomst.

En dit is ook zo. Er is alleen de garantie dat het een “verlies-verlies” situatie wordt wanneer we niet gaan samenwerken. Er zullen mislukkingen zijn maar wie het wel lukt zal de anderen zondermeer uit de wielen rijden. Dan wordt het moeilijk om het gat nog dicht te rijden en mee te strijden voor een podiumplaats. 

 

Deel 2: Co-Creatie.

We hebben de mond vol over co-creatie terwijl we het eigenlijk moeten hebben over Co-Creatie. Kleine co zal leiden tot kleine creatie. Terwijl grote Co kan leiden tot grote Creatie. Eens daarvan overtuigd is de volgende vraag :” En nu? Hoe moet het nu verder?”. 

Zoals je waarschijnlijk had verwacht moet ik jou ontgoochelen….. Ik weet het niet.

Voorlopig start alles  met kleine co. Er worden in onze sector reeds schuchtere pogingen ondernomen tussen verschillende partners. Het terrein wordt stilaan verkend. Van baanbrekende initiatieven kan ik nog niet echt voorbeelden geven, daar is het te vroeg voor. Toch merk ik dat stilaan de oude business modellen in vraag worden gesteld. Ook zonder dat daar op dit moment een sluitend alternatief voor is. Dit gebeurt zowel bij organisatoren als bij toeleveranciers. 

Sommige organisatoren denken aan "deelname" prijs ipv aan "vierkante meter"  prijs. Er worden hier en daar verschillende formules aangeboden…. stand oppervlakte, demoruimte, forum prijs of een combinatie . Er wordt nagedacht over het Ikea model waar men inspireert naar geïntegreerde oplossingen ipv gelijksoortige producten in één rek te plaatsen. Er wordt gezocht naar koppelingen van beurzen en events. Er wordt zelfs gezocht naar koppelingen van verschillende beurzen van verschillende organisatoren. En zo zijn er nog wel voorbeelden te vinden.

Bij standenbouwers en toeleveranciers wordt er stilaan nagedacht over kostendelende logistieke processen. Zowel op vlak van transport als van handling. Ik zie dat er nagedacht wordt over integratie van producten van verschillende leveranciers in één product (oplossing). Ik zie zelfs heel schuchtere denkoefeningen over specialisaties binnen standenbouw. Jij bent op dit terrein sterker dan mij en ik op dat andere, Indien blijkt dat er voor beiden voldoende marktaandeel is moeten we misschien wel klanten naar elkaar doorsturen….? Door specialisatie daalt misschien de kost voor de klant en wordt onze marge toch minder onder druk gezet?

Moeilijke maar uiterst zinvolle denkoefeningen. We moeten opletten dat we niet te snel lopen maar te lang wachten is geen alternatief. Wie er voor open staat beseft dat de oude business modellen wel eens sneller zouden kunnen verdwijnen dan eerder gedacht. En dan is het belangrijk dat je klaar staat met een nieuw model. Maar niet zomaar een nieuw. Het zal moeten aangepast zijn aan de nieuwe behoeften en de verschillende actoren zullen er mentaal klaar voor moeten zijn. Daarnaast zullen alle nieuwe Business Modellen in de keten moeten afgestemd zijn op elkaar. Grenzen gaan vervagen en belangen zullen parallel lopen en gekoppeld worden.  Daarvoor is het nodig dat we (belangrijke) informatie uitwisselen en dat we samen bouwen aan een groter geheel waarin elk een betekenisvolle rol te spelen heeft. En dat kan enkel door Co-Creatie. 

 

Deel 3 

Ga in co-creatie met uw klanten, strategische partners, leveranciers, verkopers en andere ondernemers. De nieuwe norm in ondernemerschap!  

Veel bedrijven weten het niet meer. Ze zijn de weg kwijt en drastisch op zoek naar nieuwe producten en diensten. Waarom gaat alles zo moeizaam en blijft men steken bij talloze ideeën? Wat kan men ondernemen om ideeën sneller en beter in commercieel succes te vertalen? Welk business modellen verzekeren de toekomst voor uw bedrijf? Wij stellen vast dat bedrijven onvoldoende samenwerken.

Ondernemers denken te vaak vanuit hun eigen producten en diensten. Welke meerwaarde kunnen zij leveren naar de klant, zonder de echte behoeften van de klant te kennen? Het is noodzakelijk om met uw klanten in dialoog te gaan. Denk samen na over de bestaande en nieuwe behoeften en stel de vraag waarvoor men effectief zal betalen. Uiteindelijk zal de klant pas betalen als de echte behoefte wordt ingevuld. De feedback van leuk, een goed idee, een tof project is onvoldoende. Ga in co-creatie met uw klanten en detecteer samen de echte behoeften.

Het businessmodel canvas van Alex Osterwalder is een ideaal model om de behoeften van de klanten en de meerwaarde van uw producten en diensten op elkaar af te stemmen. Het model geeft u een inzicht in de behoeften volgens de verschillende klantensegmenten. Bekijken wij nu de linker kant van het business model canvas, dan zien wij de strategische partners. Welke bedrijven hebben wij strategisch nodig om deze meerwaarde te leveren en de behoeften van de klant zo in te vullen?

Een goede samenwerking start liefst zo vroeg mogelijk. Ga in co-creatie met strategische partners en denk samen na over ideeën en de realisatie van meerwaarde voor de klant. Waarom wij moeten samenwerken is vrij simpel. Om een innovatieproject tot een goed einde te brengen hebben wij voornamelijk tijd, budget en kennis nodig. De snelheid van verandering, de complexiteit en de competitie dwingt ons om samen te werken. Gebruik het businessmodel canvas en denk in termen van co-creatie en strategische partnerships. Een trend bij jonge ondernemers is dat zij samenwerken, technologie inzetten en internationaal denken.

We weten nu WAT we gaan doen, HOE we het naar de markt gaan brengen en met WIE we gaan samenwerken. De onderste balk in het businessmodel canvas helpt ons het verdienmodel te bepalen. Wees creatief en denk na met derde partijen op welke manier we geld gaan verdienen. Deze keuze zal een belangrijke impact hebben op uw slagkansen in groei, winst en succes.

Ga in co-creatie met uw klanten, strategische partners, leveranciers, verkopers en andere ondernemers. De nieuwe norm in ondernemerschap!
 

Door: Jurgen De Jaeger (www.idinno.be)

 

Luc De Witte