Privacy


Uw privacy, onze zorg!

alter expo hecht veel belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Deze informatie zal enkel en alleen gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag.

De gebruiker kan zich; kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Daartoe zal hij zich richten tot directie van alter expo via onderstaande contactgegevens :

alter expo bvba
Buntstraat 102
9940 Evergem
09 216 06 60
admin@alterexpo.com
 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan :

alter expo/directie
Buntstraat 102
9940 Evergem

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of  niet pertinent zouden zijn.
 

alter expo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.alterexpo.com gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk www.alterexpo.com permanent te optimaliseren voor de gebruikers.