Van standenbouwer naar beursbouwer

Van standenbouwer naar beursbouwer

Wanneer iemand mij terloops vraagt wat ik voor de kost doe, zeg ik gemakshalve: standenbouwer. Dit klopt niet volledig maar het bespaart mij een hele uitleg. Wie “standenbouw” googelt, vindt ook niet meteen een juiste definitie terug. Men denkt vaak dat het gaat om het bouwen van beursstanden in opdracht van exposanten, die een stand ‘op maat’ laten bouwen. Wij doen dit net iets anders en bouwen uitsluitend in opdracht van organisatoren. Dit vraagt een compleet andere mindset. Waar zit hem dan het onderscheid?

Totaalconcept op komst

Alter expo begon als bouwer van modulaire standaardstanden voor organisatoren. Sommigen zien dit als een primitieve vorm van standenbouw. Technisch gezien hebben ze ergens een punt. Toch is deze stelling ruim te kort door de bocht. Zowel de invulling van het begrip standaardstanden als de uitstraling ervan is veranderd. Intussen zijn we geëvolueerd naar uniforme standenbouw. Meer en meer zien we uniforme totaalconcepten de kop opsteken.

Content van belang      

De economische crisis, gepaard met een digitale evolutie doet beursdeelnames in vraag stellen. De impact van face-to-face communicatie is nochtans niet te onderschatten. Daarvoor hoef je niet per se een extravagante stand op te zetten. Het kan zeker in bepaalde gevallen. Op internationale beurzen bijvoorbeeld waar een grote afzetmarkt kan worden aangetrokken. Toch komen bezoekers niet naar een beurs voor de standen, maar voor de content: de producten of diensten die ze er meteen kunnen ervaren.

Maatwerk noodzakelijk? 

De visuele aantrekkingskracht mag zeker niet verwaarloosd worden. Met nieuwe concepten die naast een inhoudelijk sterk aanbod ook sfeer en beleving creëren, trek je bezoekers aan. Maatwerk is daarvoor niet per se ‘the magic word’. Elke exposant kan zich binnen een totaalconcept onderscheiden door de standaardsetting zo creatief mogelijk in te vullen. Elk bedrijf bepaalt individueel welk budget het hiervoor vrijmaakt. 

Drempelverlagende concepten

Een nieuw concept moet natuurlijk budgetair haalbaar blijven voor elke potentiële exposant. De prijs moet zelfs drempelverlagend werken. Schitterende ideeën van talentrijke designers zijn jammer genoeg meestal onbetaalbaar. Het is dan belangrijk om deze te vertalen in materialen en vormgeving binnen een haalbaar budget. Daarvoor zullen er op esthetisch vlak weliswaar enkele toegevingen gedaan moeten worden. De kunst bestaat erin complexe constructies heruit te vinden: ze om te zetten in gestandaardiseerde constructies die een gelijkaardig effect bereiken. 

Systeemdenken 

Deze omzetting vraagt creativiteit op vlak van systeemdenken: het overzicht over het geheel bewaren in plaats van te concentreren op afzonderlijke onderdelen. (het technische aspect)

En systeemdenken in de zin van standaardiseren, rekening houdend met handling, transport, opslag en herbruikbaarheid.

Totaalplaatje primeert

Vandaar dat standenbouw en beursbouw voor mij niet hetzelfde zijn. Een beursbouwer maakt complexe ideeën eenvoudig uitvoerbaar met zo weinig mogelijk toegevingen op esthetisch vlak. Daarnaast primeert voor hem het totaalplaatje. Vanuit dit perspectief is eenvoud helemaal niet hetzelfde als primitief. Het biedt eerder kansen op vernieuwing die de beurzenwereld opnieuw sexy kan maken. Of zoals Diane von Fustenberg (modeontwerpster) ooit zei:

“Simplicity and sexiness, that's what people want. At a price that's not outrageous.” 

Meer weten hoe je samen met alter expo vernieuwde concepten kan uitwerken? Stuur ons een mailtje met jouw idee of bel ons 

Luc De Witte