Maak jouw beurs future proof

Maak jouw beurs future proof

...met de juiste strategische partners

 

Focus op uw corebusiness.

Beurzen organiseren is een titanenwerk. Het is zo goed als onmogelijk om alles intern te regelen en uit te voeren.  De wensen van exposanten en bezoekers dwingen organisatoren steeds meer om zich 100% te focussen op hun corebusiness. Outsourcing biedt meer ruimte en de flexibiliteit om snel in te spelen op marktveranderingen.  Bovendien wordt de knowhow en ervaring van de gespecialiseerde partner gebruikt en worden er een pak zorgen overgenomen. Strategische partners versnellen innovatie waardoor uw onderneming nieuwe klanten kan bereiken of bestaande klanten een betere service kan bieden.

Tenminste … wanneer de partners over de juiste competenties beschikken en er een “match” is tussen beide partijen.

Vergroot uw strategische veerkracht met de juiste partner.

Bij “outsourcing nieuwe stijl” is niet enkel het Service Level Agreement  belangrijk. Er wordt in toenemende mate belang gehecht aan een “match” tussen bedrijfscultuur en strategie van beide outsourcing-partners. Er moet een soepele communicatie en een goede samenwerkingsrelatie mogelijk zijn met de dienstverlener. Dit vereist onder meer dat de partner zijn processen nauw afstemt op die van de opdrachtgever en dat bepaalde waarden en doelstellingen worden gedeeld.

Om te overleven in een zeer competitieve markt moeten organisatoren veerkrachtig, dynamisch en flexibel zijn. Dit moet ondersteund worden door de strategische partners. Daarom is het niet alleen belangrijk om de mogelijkheden waarover de strategische partner op dit moment beschikt in kaart te brengen maar er wordt best ook gekeken naar het groei- en veranderpotentieel. Flexibiliteit en kennismanagement bij de partner zijn elementair. 

 Focus op gemeenschappelijke belangen.

Het is essentieel dat partners zich focussen op gemeenschappelijke belangen. Uiteraard zijn "kosten- minimalisatie" voor de klant en "winst maximalisatie" voor de leverancier tegengestelde objectieven. Toch sluit dit niet uit dat dit kan worden nagestreefd vanuit gemeenschappelijk doelstellingen. Er zal vooral gezorgd moeten worden dat de "toegevoegde waarde" groter blijft dan de kost en dat "niet waarde toegevoegde kosten" worden uitgeschakeld. Indien dit wordt nagestreefd,  zal blijken dat er gemeenschappelijke voordelen ontstaan en dat duurzame relaties op lange termijn waarde creëren voor iedereen.

 De weg naar het perfecte huwelijk.

Ondernemingen functioneren net zoals mensen het best als ze doen waar ze goed in zijn in een omgeving waar ze zich goed voelen.  Daarom is het belangrijk om het DNA van de potentiele partneronderneming te onderzoeken. Bedrijven (meer specifiek de mensen die er in werken) die zich bewust zijn van hun DNA en daarnaar handelen, presteren beter. Het is dus belangrijk om te kijken welk DNA een bedrijf zich toe-eigent. Wanneer de kwalificaties en het DNA aansluit bij uw behoeften ga best niet over één nacht ijs. Onderzoek of de onderneming er ook naar handelt. Indien dit het geval is bent u al een heel eind op weg naar het perfecte huwelijk.

Iets meer weten over het DNA van alter expo (beursbouwer exclusief voor organisatoren), klik hier en we nemen tijd om ons verhaal aan u te vertellen.

Maybe we have a match?

Luc De Witte