alter expo op event academy: partner in zoektocht naar sluitende antwoorden

alter expo op event academy: partner in zoektocht naar sluitende antwoorden

Als beursbouwer exclusief voor organisatoren gebruikt alter expo min of meer dezelfde middelen als andere standenbouwers. Maar er is toch een opmerkelijk verschil. “We vertrekken vanuit een compleet andere mindset”, vertelt zaakvoerder Luc De Witte. “We geloven ook dat het medium beurzen en events zoveel intrinsieke waarde bezit dat het ook in het digitale tijdperk overeind zal blijven. Daarom willen wij mee onze schouders zetten onder Event Academy.”

alter expo denkt minder in termen van exclusieve standen, maar vertrekt vanuit het groter geheel: de beurs.

“Onze bekommernis is veeleer meebouwen aan het succes van beurs- en eventorganisatoren dan het vertalen van individuele bedrijfscommunicatie in één beursstand voor een individuele exposant. Meer en meer merken we dat beurzen als een totaalconcept gezien worden of dat er conceptprojecten binnen een beurs gelanceerd worden. Wij willen veel meer zijn dan pure leverancier die prijs geeft op een bestek. alter expo wil een meedenkende partner zijn van de organisator en samen zoeken naar vernieuwing.”

alter expo is ervan overtuigd dat het medium beurzen en events ook in het digitale tijdperk overeind zal blijven.

“Tenminste als het een doordachte transformatie ondergaat. Het zal verder moeten gaan dan een puur producten- en dienstenaanbod, aangezien dit digitaal minstens even goed en een pak efficiënter kan. Het medium zal een nieuw evenwicht moeten vinden tussen aanbod, relevante content, beleving en ontmoeting. Bovendien moet het nieuwe technologie en digitalisering omarmen in plaats van het als een vijand te zien. Event Academy is een prachtig initiatief dat nauw aansluit bij deze visie, bij ‘onze visie’. Wij hebben in geen geval de pretentie dat wij het antwoord hebben en beurzen terug de aantrekkingskracht kunnen geven die ze verdienen. Het antwoord zal trouwens niet door één partij worden gegeven, maar moeten gevonden worden in co-creatie. Met onze actieve deelname aan Event Academy willen wij ons profileren als potentiele partner in de zoektocht naar sluitende antwoorden op nieuwe behoeften. Het is niet onze ambitie om nieuwe technologieën te ontwikkelen. alter expo wil wél fysieke ontmoetingsplaatsen bouwen die aansluiten bij de leefwereld van de nieuwe generatie en daarvoor zullen technologieën moeten geïntegreerd worden. Die ontmoetingsplaatsen zullen daarenboven ook betaalbaar moeten blijven. Onze expertise ligt vooral in het omzetten van wilde ideeën van organisatoren en conceptuele denkers naar financieel en logistiek haalbare vormgeving.

Event Academy is voor ons een kans om voeling te houden met nieuwe ontwikkelingen en ideeën uit te wisselen met potentiele partners voor de toekomst.”

 

alter expo