onze waarden

Onze waarden zorgen ervoor dat we de juiste dingen doen. We willen "samen" werken vanuit gemeenschappelijke waarden en op die manier zorgen voor waardecreatie voor al onze stakeholders: onze collega's, onze klanten, onze leveranciers, onze onderaannemers, onze omgeving, ....

onze waarden

Eerlijkheid

‘Eerlijk’ en ‘correct’ zijn basisbegrippen van onze samenwerking. We verwachtingen een eerlijke en correcte houding tegenover elkaar, de klanten en de organisatie/bedrijfsleiding.

 • Ik ben wie ik ben tegenover mijn collega’s
 • Ik praat problemen die ik ervaar met een collega zelf uit
 • Ik geef fouten toe
 • Ik ben consequent, een woord is een woord
 • Ik sta open voor kritiek
 • Ik laat het einddoel primeren op eigenbelang

Betrokkenheid

We maken het verschil door de betrokkenheid waarmee we in alter expo staan. Betrokkenheid naar elkaar, naar de organisatie, naar de bedrijfsleiding en naar de klanten. alter expo verwacht van zijn medewerkers een betrokkenheid en respect naar elkaar, naar de organisatie, naar de bedrijfsleiding maar ook naar de ondersteunende onderaannemers én naar de klanten.

 • Ik toon waardering aan mijn collega’s voor prestaties
 • Ik weet dat ik waardering kan krijgen voor mijn prestaties
 • Ik hou rekening met de persoonlijkheid van collega’s
 • Ik doe meer dan mijn taakomschrijving
 • Ik hou van variatie in mijn werk
 • Ik betrek iedereen bij belangrijke gebeurtenissen
 • Ik ben fier op mijn werk
 • Ik doe mijn werk in functie van het einddoel
 • Ik spreek positief over alter expo, ook na 17:00 uur
 • Ik verbeter de werking van alter expo, ook na 17:00 uur
 • Ik verdedig de goeie sfeer en mentaliteit bij nieuwkomers collega’s, klanten, onderaannemers,…
 • Ik ben een onmisbaar deel van het geheel
 • Ik maak deel uit van alter expo ipv ik ga werken aar alter expo
 • Ik lever werk af dat perfect is.
M

Openheid

‘Samenwerken’ veronderstelt communicatie, praten met elkaar, ook als we het niet eens zijn.

 • Ik durf om hulp vragen
 • Ik durf vragen stellen
 • Ik ken mijn grenzen en durf er over te spreken
 • Ik maak een ‘neen’ bespreekbaar
 • Ik krijg de kans om mijn mening te zeggen over belangrijke beslissingen
 • Ik grijp de kans om mijn mening te zeggen over belangrijke beslissingen

Gelijkwaardigheid

 • Ik zie de meerwaarde van elke collega
 • Ik verwoord mijn appreciatie naar mijn collega's
 • Ik trek mee aan dezelfde kar, ongeacht de functie
 • Ik aanvaard de eigenheid van de ander
 • Ik kan mezelf ook ondergeschikt maken aan de inbreng van de ander
 • Ik ben me bewust van mijn eigen (voor)oordelen
 • Ik toon respect voor ieder individu

Solidariteit

 • Ik help waar nodig, ook al is het niet onmiddellijk mijn taak
 • Ik luister en sta open voor ieder zijn mening
 • Ik aanvaard dat iedereen fouten en gaven heeft
 • Ik verdedig mijn collega’s, ook bij klanten
 • Ik sta achter de beslissing van collega’s
 • Ik reken op mijn collega’s
 • Ik voer beslissingen uit, ook al sta ik er niet helemaal achter